Splňuji podmínky pro oddlužení?

Splňuji podmínky pro oddlužení?

Přicházejí manželé s tím, že mají několik dluhů u nebankovních společností a hypotéku na byt u banky. Děti nemají. Celkem dluží cca 1 500 000 Kč. Vlastní dvě nemovitosti, chalupu a byt. Byt odhadují na 1 200 000 Kč a chalupu na 600 000 Kč. Donedávna všechny dluhy řádně spláceli. Ale manžel byl bohužel přeložen na jinou pracovní pozici a snížila se mu mzda asi o 5 000 Kč měsíčně. Nyní pobírá 13 000 Kč a žena 10 000 Kč čistý příjem měsíčně. Dluhy u nebankovních společností se jim už nedaří hradit, marně se snažili nabídnout nižší splátky. Věřitelé na to nechtějí slyšet. V bytě bydlí a na chalupu jezdí o víkendu. Neradi by o nemovitosti přišli. Slyšeli, že kdyby se oddlužili, mohli by nemovitosti zachránit.

Občanská poradna radí:

Poradce nejprve informoval klienty o rozdílu mezi zajištěnými a nezajištěnými závazky. Hypotéka v celkové výši 900 000 Kč je závazek zajištěný bytem a jako takový by byl uspokojován prodejem bytu. Ostatní závazky jsou nezajištěné a ty je možno v rámci oddlužení řešit buď plněním splátkového kalendáře, kdy za dobu max. 5 let musí uhradit min. 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo prodejem majetku. Formu oddlužení volí nezajištění věřitelé. Ostatní základní podmínky by splňovali.

Poradce vypočítal srážku ze mzdy, která by jim dohromady dělala 5 136 Kč. S touto částkou by za pět let uhradili celkem 210 150 Kč po odečtení odměny insolvenčního správce, což nedosahuje min. 30 % nezajištěných dluhů. Klienti tak nesplňují podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ale mají dostatečný majetek pro oddlužení, proto je pravděpodobné, že by si věřitelé v rámci oddlužení vybrali prodej majetku. Další možností mimo oddlužení je zkusit se souhlasem věřitelů prodat nemovitosti sami a dluhy uhradit z výtěžku prodeje.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.