Musím sama z principu ručitelství hradit celý dluh?

Musím sama z principu ručitelství hradit celý dluh?

Paní Boženka měla radost ze syna, že si našel partnerku, se kterou si i ona rozuměla. Mladí si našli byt, ale k jeho pořízení potřebovali ručitele. Boženka jim ochotně přispěchala na pomoc. Bohužel po pěti letech se manželství syna rozpadlo a syn se z bytu odstěhoval. Byt zůstal v užívání jeho bývalé ženě se dvěma dětmi. Boženka to oplakala a nemohla se smířit s tím, že synovi téměř nic nezbylo, odešel jen s taškou osobních věcí. Ale to nebylo zdaleka všechno trápení. Snacha prohlásila, že na splátky bytu prostě nemá. A tak Božence ještě narostly starosti s ručením. Vážnost situace si uvědomila až s upomínkami splátek. Její vlastní příjem na splácení za snachu nestačil, a tak si musela najít ještě úklid na vedlejší pracovní poměr. A vůbec nejhůře nesla tázavé pohledy sousedek, co že se na stáří musí takhle honit. Netuší, jak dlouho to všechno vydrží, neboť zdravotní problémy se stupňují. Bolavé nohy jsou někdy k nevydržení a hroutí se i psychicky, neboť nevidí žádnou snahu ze strany bývalé snachy jí situaci alespoň trochu ulehčit. Na radu známé se odhodlala navštívit občanskou poradnu.

Občanská poradna radí:

Poradce klientku psychicky podpořil a šetrně sdělil, že se při podpisu ručitelské smlouvy, kterou společně pročetli, se zavázala, že v případě nebudou-li hradit dlužníci, tedy syn a snacha, bude věřitel vymáhat dluh po ní. Tohoto závazku se bohužel nelze zpětně zříci, ani se nepromlčuje. Kdyby neplatila stejně jako snacha se synem, dluh by narůstal o úroky z prodlení a další sankce a mohlo by dojít až na exekuci. Snacha by v rámci exekuce mohla přijít o byt (syn i paní Boženka bydlí v nájmu a jiný majetek nemají). To paní Boženka nechce, snacha by neměla na nájem a neměla by s dětmi kde bydlet. Dále by jim bylo zřejmě sráženo z příjmů a přikázána pohledávka z účtů povinných.

Bylo jí tedy doporučeno domluvit se se synem i snachou, jak budou do budoucna splácet. Syn sice v bytě už nebydlí, ale dlužníkem je stále. Poradce s klientkou probral možnosti a osobní rozpočty zúčastněných. Syn je zaměstnaný, většinu svých příjmů vynaloží na alimenty a náklady na bydlení, ale stále by měl nějaké rezervy mít. Snacha je na rodičovské dovolené, která za půl roku končí. Poté by se měla vracet do práce.  Mohou si zkusit domluvit plán, kdy syn se začne na splácení podílet ihned, paní Boženka pomůže se splácením do doby, než se snacha vrátí do práce a do budoucna pouze v nezbytném případě. Je dobré domluvit se, co budou nezbytné případy, kdy a kam budou odcházet jednotlivé části splátek. Kdyby snacha se synem neměli na splácení dluhu ani po skončení rodičovské, je zde možnost prodat byt a snacha by se odstěhovala do nájmu, když už bude mít příjem. Z prodeje bytu se dluh umořil. V případě, že by byl problém se dohodnout, občanská poradna nabízí možnost sejít se při společné konzultaci v poradně nebo využít mediaci.

Klientka si s pomocí občanské poradny vyplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který včetně kompletních příloh podala příslušnému krajskému soudu. Řízení probíhalo bez problémů a klientce bylo včera doručeno Usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Klientky zaměstnavatel v období od podání návrhu do jeho schválení deponoval exekuční srážky z příjmu pro nepřednostní pohledávky. Klientka neví, komu tyto peníze přijdou.

Co se děje s deponovanými penězi po schválení oddlužení?

Deponované peníze jsou součástí majetkové podstaty dlužníka, proto v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dlužník právo na jejich vyplacení. Doporučeno komunikovat s insolvenčním správcem a vrácení deponované částky projednat s ním. Je na zvážení, zda pro klienta nebude výhodné podepsat správci, že chce, aby deponovaná částka byla použita pro účely oddlužení a vytvořit si tak určitou rezervu pro případ nemoci či ztráty zaměstnání.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.

 


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.