Klíčový pracovník střediska Naproti rodině – sociální pracovník