Naproti rodině

Naproti rodině

POSLÁNÍ

Posláním střediska Naproti rodině je podpora a pomoc ohrožené rodině s nezletilými dětmi.

Ohrožená rodina se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáže sama bez podpory a pomoci překonat, nebo jí taková situace hrozí.
Nepříznivou sociální situací se rozumí: ztráta bydlení; rozpad rodiny (hrozí odebrání dětí z rodiny či děti již byly odebrány); nedostatek finančních prostředků; nezaměstnanost; nevyhovující bytové podmínky (hygiena, vedení domácnosti…); nedostatečné rodičovské kompetence.

ZÁSADY

  • důvěra – Klient je vždy naším rovnocenným partnerem, a prostředkem k dosažení cílů je oboustranná důvěra a otevřenost. Klíčový pracovník přistupuje ke klientovi s lidskostí a empatií.
  • respekt – Přijímáme klienta s pochopením takového, jaký je, a respektujeme jeho práva, oprávněné zájmy a svobodnou vůli. Naším cílem není nikoho měnit ani hodnotit, ale zlepšit jeho situaci. 

CÍLE

  • rodina má stabilní bydlení
  • děti plní povinnost školní docházky
  • rodiče včetně dětí mají zajištěný kontakt se společenským prostředím
  • rodina je finančně stabilnější

CÍLOVÁ SKUPINA

Rodiny s dětmi do 18 let věku, které žijí na území Jihočeského kraje.

 

Ne vždy platí pravidlo, že co se doma uvaří, to se tam má i sníst. Každý potřebuje někdy pomoc…

Nebojte se o ni říci, jsme tu právě pro Vás. Jdeme Vám NAPROTI, my, školení sociální pracovníci a odborníci pro práci s rodinou. Nabízíme rodinám, pracovníkům OSPOD a jiným organizacím odbornou pomoc s řešením situace rodiny. NAPROTI RODINĚ nabízí komplexní balíček služeb, které u nás můžete využívat zcela bezplatně.

U nás mluvíme otevřeně o aktuální situaci, hledáme možná řešení, pomáháme rodinám, kde hrozí odebrání dítěte, nebo při návratu z náhradní výchovy, nabízíme různé nové metody práce s rodinou, vzděláváme, doprovázíme rodinu a jdeme s ní společnou cestou. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit, byť jen s dotazem. Žádná otázka totiž není hloupá…

Adresa: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, 4. patro (zvonek Jihočeská rozvojová)

Vedoucí služeb NAPROTI RODINĚ:
Bc. Andrea Hájíčková 
vedoucí a klíčová pracovnice
+420 724 509 578
hajickova(zavináč)jihoceskarozvojova.cz

 

POVĚŘENÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Jihočeská rozvojová o.p.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na tyto činnosti:

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona SPOD;
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu  výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písmena f. zákona SPOD);
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm b) zákona o SPOD)
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona SPOD)
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a § 32 zákona SPOD)
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo přijetím dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) Zákona SPOD).

Činnosti 1. + 2. + 6. jsou realizovány ve středisku SLUŽBY PRO PĚSTOUNY, činnosti 3. + 4. + 5. jsou realizovány ve středisku NAPROTI RODINĚ.

 

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina  

Aktivity projektu "Naproti rodině v Jihočeském kraji" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.