Státní, krajské, obecní

Projekty realizované v rámci státních a krajských programů

   

Projekty schválené a realizované v roce 2017

Poskytovatel dotace

Účel dotace (projekt)

Získaná dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím Jihočeského kraje

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové

316 000,- Kč

Jihočeský kraj

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové

260 800,- Kč

Magistrát města České Budějovice

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové

50 000,- Kč

Jihočeský kraj

Naproti rodině v Jihočeském kraji 125 000,- Kč

Jihočeský kraj

Asistované služby 116 000,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Naproti rodině v Jihočeském kraji 374 316,- Kč

  

Již realizované a ukončené projekty najdete ve výročních zprávách Jihočeské rozvojové o.p.s