Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Soběslav

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Soběslav

Zakázka Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Soběslav byla realizována od února 2012 do června 2013 v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji".

Cílem zakázky bylo podpořit a udržet procesy plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav. Aktivity byly realizovány v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00058 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Smyslem bylo zajistit nastartování či pokračování dříve nastartovaných aktivit tak, aby pokračovala navázaná spolupráce a proces plánování sociálních služeb byl zaveden na celém území správního obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

V rámci projektu byly naplánovány následující okruhy aktivit:

  • Nastavení organizační struktury procesu plánování sociálních služeb
  • Sběr dat potřebných k plánování sociálních služeb
  • Publicita

Naplnění aktivit pak lze prokázat následující skupinou výstupů:

  • Výstupy z činnosti organizačních struktur procesu plánování (oslovení potencionálních členů řídící skupiny a pracovních skupin, uspořádání prvních setkání, nastavení komunikace mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli soc. služeb) - zápisy, prezenční listiny, pozvánky.
  • Zpracování socioekonomické analýzy na ORP Soběslav.
  • Doklady o informační kampani (tiskové zprávy, aktuality).
  • Závěrečná zpráva se seznamem a popisem aktivit, které v průběhu komunitního plánování proběhly.