Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Finální verze Komunitního plánu sociálních služeb pro území ORP Vimperk

Byly dokončeny práce na Komunitním plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Vimperk pro období 2011-2014. Zároveň byl dokončen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Vimpersku. Finální dokumenty naleznete ke stažení níže.

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00023
Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.
Partneři: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, Město Vimperk

Cíle:

Projekt je zaměřen na zpracování plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vimperk. Obecným cílem projektu je zamezit sociální vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity na Vimpersku. Specifickým cílem projektu proto je zahájit proces plánování sociálních služeb, jehož výstupem bude komunitní plán sociálních služeb a katalog poskytovatelů sociálních služeb na daném území.

Aktivity:

  • Zpracování popisu analýzy sociálních služeb na území ORP Vimperk
  • Stanovení priorit, opatření a aktivit v sociálních službách na území ORP Vimperk

Cílové skupiny:

  • rodina a volný čas,
  • senioři a osoby se zdravotním postižením,
  • národnostní a etnické menšiny,
  • osoby v krizi.

Kontaktní osoby:

Dana Vidlášová, místní koordinátor KPSS, Oblastní charita Vimperk
Tel.: 388 416 288

Ing. Irena Polívková, zástupce zpracovatele
Tel.: 724 909 827
E-mail: polivkova@jr-spolecnost.cz

Alena Havelková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Město Vimperk
Tel.: 388 459 029

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.