Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Aktuální fáze KPSS na Trhosvinensku

Aktuálně probíhá realizace projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny", reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kompletní informace o projektu, zápisy z jednání pracovních skupin a výstupy (dokumenty) naleznete na elektronické nástěnce projektu ZDE.

Základní informace k projektu:

 • Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.   
 • Partner projektu: Město Trhové Sviny
 • Doba realizace: 18 měsíců (1.7.2013 - 31.12.2014)
 • Plánovací (referenční) období KPSS: po roce 2015 (návaznost na stávající KPSS 2011 - 2015
 • Základní cíle projektu:   

- Zachování kontinuity procesu KPSS   
- Aktualizace základních materiálů a relevantních informací   
- Provedení aktuálních šetření a průzkumů v řešeném území - stanovení aktuálních priorit a opatření

Stručný obsah a rámcový harmonogram:

 • Ustavení organizačních struktur (ŘS a PS, realizační tým), (07-10/2013)      
 • Aktualizace analýzy sociální a demografické situace ORP, šetření mezi poskytovateli a zadavateli sociálních , služeb, monitoring a hodnocení plnění stávajícího KPSS 2011-2015, (07/2013-06/2014)      
 • Aktualizace katalogu sociálních a souv. služeb pro území ORP, (04-12/2014)      
 • Aktualizace vlastního dokumentu KPSS, (09-12/2014)      
 • Jednání ŘS, (průběžně 07/2013-12/2014)      
 • Jednání PS, (průběžně 01-12/2014)      
 • Zapojení veřejnosti - veřejná projednání, informování na webu, tiskové zprávy atd. (průběžně 07/2013-12/2014) 


Historie KPSS na Trhosvinensku:

1. fáze KPPS - projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny"
(07/2010 - 05/2011)

K 31.5.2011 byly dokončeny práce na prvním Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb (KPSS) na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny pro období 2011-2015. Byly také dokončeny práce na prvním Katalogu sociálních a souvisejících služeb. V rámci této fáze byly ustaveny Řídící skupina a 4 pracovní skupiny (senioři, zdravotně postižení, osoby v nepříznivé sociální situaci a rodiny s dětmi, mládež).

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny", reg.č.: CZ.1.04./3.1.03/45.00021, byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Dokumenty ke stažení:

2. fáze KPPS - projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny"
(06/2012 - 06/2013)

Podstatou této fáze KPSS bylo zajistit udržení a pokračování nastartovaných procesů komunitního plánování sociálních služeb na Trhosvinensku. To bylo zajištěno v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00058 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky tomuto projektu pokračovala navázaná spolupráce a proces plánování sociálních služeb byl zajištěn na celém území správního obvodu. Výstupy plánu se poté staly podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Dokumenty ke stažení:

Projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny", reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR