Časopis Revers

Časopis Revers

Tato čísla byla vydána ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice v rámci projektu: Společně proti dluhům.Tato dvě čísla byla vydána v rámci projektu "Máte právo na svá práva". Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.