Vydali jsme příručku o procesech v sociálně právní ochraně dětí

Vydali jsme příručku o procesech v sociálně právní ochraně dětí

titulka brožura

Cílem dokumentu je přispět k vyššímu porozumění procesů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí, s akcentem na přechodnou pěstounskou péči.

Dokument vznikl v rámci projektu "Multioborové spolupráce v sociálně právní ochraně dětí". V uplynulých letech jsme mohli díky projektu mapovat pracovní postupy u pověřených osob i u OSPOD a setkávat se s pracovníky OSPOD i pověřenými osobami u pravidelných kulatých stolů a na závěr také na dvoudenním workshopu nad analýzou všech našich zjištění. Dokument je závěrečným výstupem tohoto projektu. 

Dokument ke ztažení zde