eKRONIKAPro děti z náhradních rodinTo se mi líbí

Středisko Služby pro pěstouny

POVĚŘENÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Jihočeská rozvojová o.p.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na tyto činnosti:

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona SPOD;
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu  výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písmena f. zákona SPOD);
 3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm b) zákona o SPOD)
 4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona SPOD)
 5. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a § 32 zákona SPOD)
 6. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo přijetím dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) Zákona SPOD).

Činnosti 1. + 2. + 6. jsou realizovány ve středisku SLUŽBY PRO PĚSTOUNY, činnosti 3. + 4. + 5. jsou realizovány ve středisku NAPROTI RODINĚ.

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A ZÁSADY STŘEDISKA SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Naším posláním je pomáhat dětem, které vyrůstají bez svých rodičů v náhradní rodině a podporovat náhradní rodiče při výchově a péči o svěřené děti.

Cíle střediska Služby pro pěstouny:

 • dítě v náhradní rodině tělesně a duševně prospívá a cítí se zde bezpečně.
 • dítě zná svoji minulost a ví, z jakého důvodu vyrůstá v náhradní rodině.
 • dítěti je umožněn bezpečný kontakt s vlastní rodinou.
 • náhradní rodič přijímá dítě takové, jaké je. 
 • náhradní rodič zvyšuje své schopnosti a dovednosti v péči o svěřené dítě.  

Cílová skupina střediska Služby pro pěstouny:

 • děti v náhradní rodinné péči
 • osoby pečující
 • osoby v evidenci
 • další osoby ovlivňující vývoj dítěte v náhradní rodině
 • ostatní děti, které se o pomoc či radu obrátí na středisko

Zásady střediska Služby pro pěstouny:

Odbornost – zvyšujeme své vzdělání v náhradní rodinné péči a spolupracujeme s širokým týmem odborníků ve prospěch náhradní rodiny. Záleží nám na zvyšování dovedností a znalosti pěstounů. Služba je otevřena novým přístupům a metodám práce v náhradní rodině a rozvíjí se.

Bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb klienta a znalosti situace dané rodiny. Záleží nám názoru dítěte i pěstouna. Chráníme právo na soukromí a důvěrnost sdělení klientů. Osobní a citlivá data nejsou sdílena s osobami, které nejsou oprávněny tyto informace získat.

Otevřenost - pro zkvalitňování našich služeb nás zajímá názor dítěte a náhradních rodičů. Dbáme na to, aby informace určené pro náhradní rodiny byly srozumitelné. Při práci s rodinou je nám vlastní empatie a lidský přístup.

Dodržováním zásad pracovníci střediska ctí u každého klienta právo na soukormí, rodinný život a důstojnost.

 

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina