Občanská poradna

Jak mohu získat zpět peníze za vadnou sedací soupravu?

To se mi líbí

Jak mohu získat zpět peníze za vadnou sedací soupravu?

logo OP web

Klientka navštívila občanskou poradnu již v roce 2012. Nyní přichází opět a chce řešit jinou záležitost. Klientka si v prosinci 2013 koupila sedací soupravu v TREFA nábytek na pobočce v Českých Budějovicích. Potom, co si ji klientka nechala dopravit domů, všimla si, že ze sedací soupravy prostupovala vlákna. Klientka se tedy rozhodla ihned sedací soupravu reklamovat. Zašla na pobočku v Českých Budějovicích, kde sepsala s pracovníkem reklamaci, která jí byla zároveň uznána a zboží jí bylo vyměněno. Klientka si tak odvezla domů novou sedací soupravu se stejným artiklem. Z nové sedačky však po krátké době opět začala prostupovat vlákna. Klientka tak chtěla znovu uplatnit reklamaci. Tentokrát jí byla reklamace zamítnuta s odůvodněním, že klientka nadměrně sedací soupravu používá a nepřiměřeně využívá vysavač při čištění sedací soupravy. Klientka s tímto nesouhlasila, nicméně nechala to být. Vada na sedací soupravě se však při běžném užívání zhoršuje a proto nyní klientka sedací soupravu téměř nepoužívá. Klientka by tak chtěla požádat firmu TREFA nábytek o vrácení kupní ceny.

Občanská poradna radí:

Poradce vyhledal v občanském zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., že dle ust. § 622 odst. 2 jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Poradce klientce pomohl sepsat vzor odstoupení od kupní smlouvy a žádost o vrácení kupní ceny zboží. Klientka jej doporučeně zašle.

Klientka po několika dnech opět přichází do občanské poradny s tím, že obdržela dopis od TREFY nábytek s doporučením, aby klientka opět podala novou reklamaci prostřednictvím online reklamačního formuláře na webových stránkách TREFFY nábytek. Poradce tak pomohl klientce online formulář vyplnit a zaslat jej na prodejnu. Klientka nyní bude čekat na vyrozumění prodejny.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.