Naproti rodině

Naproti rodině

POSLÁNÍ

Podpora a pomoc v naplňování práva dítěte na život s rodiči.

ZÁSADY

Bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb dítěte a rodičů. Záleží nám na názoru dítěte i rodičů. Chráníme právo na soukromí a důvěrnost sdělení klientů. Osobní a citlivá data nejsou sdílena s osobami, které nejsou oprávněny tyto informace získat.
Odbornost – zvyšujeme svou odbornost (pro práci s rodinou a dětmi) a spolupracujeme s širokým týmem odborníků ve prospěch rodičů a dětí. Služba je otevřena novým přístupům a metodám práce s rodinou.
Otevřenost – Ve středisku dbáme, aby pracovníci měli k dětem a rodičům lidský a empatický přístup a aby služby poskytovali s respektem k věku a situaci dítěte a potřebám rodičů.

CÍLE

  • Stabilizace rodiny pro zajištění práva dítěte na život s rodiči
  • Návrat dítěte do rodiny
  • Setrvání dítěte v rodině
  • Setkání dítěte s rodičem
  • Předání dítěte mezi rodiči

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Děti ohrožené ztrátou rodičů
  • Rodič ohrožen ztrátou dítěte
  • *rodič = biol. rodič či jiná osoba dítěti blízká

 

POVĚŘENÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Jihočeská rozvojová o.p.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na tyto činnosti:

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona SPOD;
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu  výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písmena f. zákona SPOD);
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm b) zákona o SPOD)
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona SPOD)
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a § 32 zákona SPOD)
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo přijetím dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) Zákona SPOD).

Činnosti 1. + 2. + 6. jsou realizovány ve středisku SLUŽBY PRO PĚSTOUNY, činnosti 3. + 4. + 5. jsou realizovány ve středisku NAPROTI RODINĚ.

 

Ne vždy platí pravidlo, že co se doma uvaří, to se tam má i sníst. Každý potřebuje někdy pomoc…

Nebojte se o ni říci, jsme tu právě pro Vás. Jdeme Vám NAPROTI, my, školení sociální pracovníci a odborníci pro práci s rodinou. Nabízíme rodinám, pracovníkům OSPOD a jiným organizacím odbornou pomoc s řešením situace rodiny. NAPROTI RODINĚ nabízí komplexní balíček služeb, které u nás můžete využívat zcela bezplatně.

U nás mluvíme otevřeně o aktuální situaci, hledáme možná řešení, pomáháme rodinám, kde hrozí odebrání dítěte, nebo při návratu z náhradní výchovy, nabízíme různé nové metody práce s rodinou, vzděláváme, doprovázíme rodinu a jdeme s ní společnou cestou. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit, byť jen s dotazem. Žádná otázka totiž není hloupá…

Adresa: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, 4. patro (zvonek Jihočeská rozvojová)

Vedoucí služeb NAPROTI RODINĚ:
Bc. Ladislav Němeček, DiS
+420 725 411 683
nemecek@jihoceskarozvojova.cz.cz

Garant služeb Jihočeské rozvojové o.p.s.:
Mgr. Miloslava Hanousková
+420 724 748 399
hanouskova@jihoceskarozvojova.cz

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina