Komunitní plánování

Komunitní plánování

Komunitní (občanská) společnost potřebuje pro své občany fungující systém sociálních služeb, který reflektuje potřeby společnosti. Aby systém fungoval, je potřeba ho vědomě utvářet a plánovat, k čemuž slouží komunitní plánování sociálních služeb.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je realizátorem mnoha komunitních plánů napříč obcemi a správními celky Jihočeského kraje. Díky dlouholeté zkušenosti a realizaci řady plánů patří naše společnost mezi nejlepší zpracovatele v Jihočeském kraji.  

Proces a výstupy komunitního plánování:

  • Koordinace a řízení pracovních skupin
  • Práce s veřejností v procesu plánování sociálních služeb
  • Analytické práce, šetření mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, monitoring
  • Tvorba jednotlivých dokumentů a komunitního plánu sociálních služeb
  • Tvorba katalogu sociálních služeb

 

V roce 2013 byla zahájena realizace tří projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR navazujících na dříve realizovaný projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00031). Jedná se o projekty zaměřené opět na plánování sociálních služeb, tentokrát s vymezením obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny, Třeboň a Český Krumlov. Realizace bude pokračovat i v dalších letech.

  • Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00006)
  • Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00013)
  • Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018 (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00023)

Obsahem projektů je zpracování komunitních plánů sociálních služeb (KPSS) pro území obcí s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny, Český Krumlov a Třeboň. Nové plány navážou na nyní platné KPSS s platností do roku 2015.

Účelem předkládaných projektů je zachovat kontinuitu započatého procesu komunitního plánování na Trhosvinensku, Českokrumlovsku a Třeboňsku a dále ji rozvíjet.

V rámci projektu jsou aktualizovány analytické poznatky na území ORP v oblasti sociálních služeb, tedy aktuální situace u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, je prováděn průzkum potřeb a požadavků stávajících a potenciálních uživatelů těchto služeb. Dále dojde také k revizi SWOT analýz a vize směřování sociálních služeb v regionu. Zároveň bude monitorována a vyhodnocena úspěšnost implementace strategické části platného KPSS a provedena její aktualizace. Na základě nových poznatků a zkušeností budou stanoveny nové priority, opatření a aktivity a výstupem tak bude zpracovaný aktualizovaný KPSS pro území daného ORP. Dalším z výstupů je inovovaný a aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb.

Každý projekt je vždy realizován ve spolupráci s partnerem – Městem Trhové Sviny, resp. Český Krumlov a Třeboň, a s maximálním zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb i široké veřejnosti.

Aktuálně realizované projekty

Realizované projekty


 

Potřebujete vytvořit podobný strategický dokument pro Vaši obec, město, region nebo společnost?
Obraťe se na nás! Pomůžeme Vám vytvořit dokument, který řeší optimální nastavení sociální, hospodářské i územní problematiky.

 

Formulář pro zájemce o komunitní plánování